23/02/2018

*** ***

معطيات حول المستخدمين

Evolution des effectifs

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Effectifs 480 512 549 543 506 490 473

Répartition par Catégorie au 01-01-2013

Catégorie Effectifs %
Cadres superieurs 150 32%
Cadres de maitrise  52 11%
Agents d'execution 271 57%
Total 473 100%

Répartition par sexe au 01-01-2013

Sexe Feminin Masculin Total
Effectifs 28 445 473
Pourcentage 6% 94% 100%
FaLang translation system by Faboba